"ภาวะซึมเศร้า" ในผู้สูงอายุและเด็ก สองกลุ่มที่มักถูกมองข้าม

image

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ปี 2562

ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2562

Post By Admin

"โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต"
หัวข้อที่น่าสนใจ!
✅ปาฐกถาพิเศษ
• Mental Health in a Changing World : The New Challenges
✅Special Lecture
• สุขภาพจิตเด็กและการศึกษาในโลกที่เปลี่ยนแปลง
• Mental Health and Legal Cannabis in Canada
• พระราชบัญญัติสุขภาพจิต : ทศวรรษแห่งความท้าทาย

image

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2561

Post By Admin

✔3 ต้อง ❌3 ไม่
หลักการควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตในครอบครัว
✅ต้องกำหนดเวลา.
✅ต้องกำหนดรายการ.
✅ต้องเล่นกับลูก

ไม่ใช้อินเตอร์เน็ต.
✖ ไม่ใช้ในห้องนอน.
✖ ไม่ใช้ในเวลาของครอบครัว.
✖ ไม่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี