"ภาวะซึมเศร้า" ในผู้สูงอายุและเด็ก สองกลุ่มที่มักถูกมองข้าม

image

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2561

Post By Admin

✔3 ต้อง ❌3 ไม่
หลักการควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตในครอบครัว
✅ต้องกำหนดเวลา.
✅ต้องกำหนดรายการ.
✅ต้องเล่นกับลูก

ไม่ใช้อินเตอร์เน็ต.
✖ ไม่ใช้ในห้องนอน.
✖ ไม่ใช้ในเวลาของครอบครัว.
✖ ไม่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี